Svenska fiskevatten

Sverige är på många sätt ett land som är som gjort för fiske. Med en 2 400 km lång kuststräcka och tusentals sjöar, åar, älvar och andra vattendrag finns det i princip hur många platser som helst att fiska på.

Fiske

Skåne och Blekinge är två landskap med fina förhållande för fiske både vad gäller insjöfiske och havsfiske. I Öresund går det bland att fiska gråsej, horngädda, torsk och makrill medan den skånska östkusten lämpar sig bättre för den som vill fiska lax och havsöring. Lax går även bra att fiska i Mörrumsån i Blekinge, som är vida känd för sitt fina laxfiske.

Västkusten är definitivt ett av Sverige absolut bästa fiskeområde. Här finns möjlighet till fiske av en rad olika arter som bland annat havskatt, torsk, makrill, bleka, gråsej och givetvis också krabba och hummer.

De stora insjöarna i form av Vänern och Vättern bjuder också på ett spännande och varierande fiske. I Vänern finns god tillgång på både lax och öring, men även på exempelvis abborre, gädda och gös. I Vättern är det främst insjölax, gädda och röding som gäller och så givetvis kräftfiske i augusti-september.

Vill man inte bara fiska utan också få sig en härlig naturupplevelse till livs bör man självklart bege sig till Norrland och fiska. Bland annat Höga Kusten och trakterna kring Örnsköldsvik är en plats som kan rekommenderas starkt för fiske.

Lappland med sina kalla och klara fjällsjöar bjuder på ett härligt fiske, bland annat med chans att fånga sig en fjällröding, vilken trivs extra bra under kalla förhållanden. Lax, harr, öring och sik är några andra arter som det också finns möjlighet att fiska när man befinner sig i de nordligare delarna av landet.

Större delen av informationen i den här artikeln är hämtad från http://www.sportfiskeguide.se/spfguide/fiskevat.htm.